Ask the Consul

If you have any questions to ask about the Embassy and the various consular services and assistance to nationals that it provides, please check first in the FAQs page.

 

If your point of inquiry is not yet covered there, please send a message using the form below. We will do our best to respond to your question within 48 hours.

Itanong sa Konsul

Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa Pasuguan at sa mga serbisyo konsular at iba pang tulong na maaring ipaabot nito sa mga mamamayang Pilipino, pakitingnan muna ang pahina tungkol sa FAQs.

 

Kung ang katanungan ninyo ay hindi natugunan doon, maari kayong magpadala ng mensahe gamit ang porma sa ibaba. Sisikapin naming masagot ang inyong katanungan sa loob ng 48 oras.

 

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.